Axiox Shop

Home
如果你已經擁有啱喎賬戶,咁你只需要 點擊我 登記賬戶,並點擊如圖所示嘅 “使用啱喎繼續” 即可但如果你冇啱喎賬戶,強烈建議你即刻去註冊一個啱喎賬戶,嚟緊 Axiox Shop 好多功能都會同啱喎掛鉤,如果你現階段唔使用啱喎登入,後期好多功能性上嘅使用會次於用啱喎登入嘅使用者

咁,準備好,就即刻創建一個啱喎賬戶! 點擊我 進行登記

如有問題,歡迎直接與我哋聯絡!感謝